תמ"א 38/2 - שלב ג'

מהיתר הבנייה ועד קבלת הדירות החדשות

התרגשתם בהריסת המבנה הישן? חלום הבניין החדש הפך מתקווה למציאות? נפלא. ומה עכשיו?

תקופת השכירות

בעלי הדירות אחראים למציאת דירה חלופית. תפקיד היזם מתמצה בתשלום דמי השכירות בהתאם לדמי השכירות מהם נהניתם מדירתכם הישנה (אם השכרתם) או בהתאם להערכת שמאי בנוגע לגובה דמי השכירות לו הייתם משכירים את דירתכם הישנה.

בנוסף, היזם מחויב בהעמדת ערבות לתשלומי דמי השכירות בהתאם להסכמות החוזיות. תקופת הערבות המקובלת נעה בין 6 ל-12 חודשים.

קבלת הדירה החדשה

תתחדשו! בשעה טובה אתם יכולים להיכנס לביתכם החדש.

  • כחודש טרם מסירת הדירה בקשו מהיזם, בתיאום עם הקבלן המבצע, לערוך סיור מקדים בהם בו תוכלו לערוך רשימת חוסרים / פגמים ולבקש כי אלה יושלמו או יתוקנו עד למסירת הדירה.
  • דרשו כי מפקח הבנייה מטעמכם יתלווה אליכם בעת מסירת הדירה. עליו לערוך פרוטוקול מסירה מפורט בו יפורטו כל החוסרים והליקויים. חשוב לדרוש ממנהל הפרויקט מטעם הקבלן לחתום על פרוטוקול המסירה.

חברים, השלמתם את הפרויקט. הצלחתם לשדרג את איכות חייכם ואיכות חיי שכניכם. היו גאים בדרך הארוכה שעברתם.

פיקוח על הבנייה

מפקח הבנייה מטעמכם הוא העיניים שלכם בשטח לאורך תקופת הבנייה. עליו לבקר פעם או פעמיים בשבוע באתר, לעמוד בקשר ישיר עם מנהלי העבודה באתר ועם מנהל הפרויקט מטעם היזם ולדווח לכם על ממצאיו. דרשו לקבל ממנו דוח חודשי על התקדמות העבודות, עמידה בלוחות זמנים ואיכות העבודה המבוצעת.

במידה ומתגלות בעיות בתהליך הבנייה, על המפקח לפעול בשיתוף פעולה עם עוה”ד מטעמכם, לוודא כי התקלות מדווחות ליזם ומתוקנות.

מילה אחרונה

הדרך אולי נשמעת ארוכה ורבת מהמורות אבל במידה ותבחרו בשותפים (היזם, עוה”ד, מפקח הבנייה) הנכונים לדרך, אלה יובילו את התהליך ואתכם עד להגעה לביתכם החדש. בחירת היזם הנכון, ולאו דווקא בהצעה המסחרית הגבוהה ביותר, תביא להצלחת הפרויקט.

אל תהססו לרגע – ממשו את הפוטנציאל הטמון במגרש בו אתם שותפים.