ממתינים לאישור חוק תמ”א 38/3/א

במסגרת החוק יתווספו סעיפים המיוחדים למסלול הריסה ובניה מחדש המורים על אופן חישוב שטחי הבנייה במסלול זה. בתקופה האחרונה התפרסמו בכלי התקשורת חוות דעת שונות לגבי אופן חישוב זכויות הבנייה שיצרו פערים בהיקף הזכויות וכתוצאה מכך לחוסר ודאות בתמורות לבעלי הדירות בפרויקטים קיימים. התיקון נועד ליצור בהירות וודאות באופן החישוב ומדגיש את העדפת הועדות להריסת מבנים ובנייתם מחדש.