עיריית רמת גן בדרך לאישור תכנית המתאר רג/53

התכנית מכוונת להסדרת האפשרות למימוש הוראות תמ”א 38 על תיקוניה בדרך של הריסת מבנים קיימים והקמת מבנים חדשים תחתם. יודגש כי התכנית אינה מבטלת את הוראות תמ”א 38 על חלקות שהתכנית אינה חלה עליהן. הועדה המקומית רמת-גן רואה בחלופת “הריסה ובנייה” חלופה מועדפת, ולפיכך התכנית מציעה פתרונות הולמים למימוש ברוח תמ”א 38 על תיקוניה כגון קביעת מספר הדירות וגודלן, תכסית וגובה הבניין.

צפו במסמך >>