עיריית רעננה אישרה את תכנית המתאר רע/3000

המתווה עקרונות ומדיניות ארוכת טווח לתכנון ופיתוח העיר, להצערת העיר ולהבטחת הטרוגניות חברתית- כלכלית ליעד אוכלוסייה של כ-120,000 איש עד לשנת היעד- 2035. התכנית מבקשת להכין את העיר לאתגרי העתיד תוך יצירת מסגרת תכנונית אחידה המנחה את שיקול הדעת של מוסד התכנון המקדם תכניות מפורטות, באופן שיביא להגשת חזון העיר ולעמידה ביעדים שהוגדרו בתכנית זו.

תכנית המתאר- עיריית רעננה >>