תמ”א 38/4 יצאה לדרך

תוקפה של תכנית תמ”א 38 היא ל-5 שנים מיום אישורה, אלא אם החליטה המועצה הארצית לתכנון ולבניה להאריך את תוקפה ובלבד שמשך כל הארכה לא יעלה על 5 שנים. לאחרונה אנו חווים גידול משמעותי והדרגתי בהיקפי יישומה של התכנית משנה לשנה ועד כה יושמה התכנית ב-38 ועדות מקומיות, בעיקר במחוזות ת”א, חיפה והמרכז. התיקון הרביעי במסגרת החוק יעסוק בהחלת התכנית גם על בנייני משרדים, מגורים בהישג יד להשכרה, יישום התכנית בפריפריה וכן עידוד השימוש בתת קרקע.