קטגוריה: Blog

עיריית רעננה אישרה את תכנית המתאר רע/3000

המתווה עקרונות ומדיניות ארוכת טווח לתכנון ופיתוח העיר, להצערת העיר ולהבטחת הטרוגניות חברתית- כלכלית ליעד אוכלוסייה של כ-120,000 איש עד לשנת היעד- 2035. התכנית מבקשת להכין את העיר לאתגרי העתיד תוך יצירת מסגרת תכנונית אחידה המנחה את שיקול הדעת של מוסד התכנון המקדם תכניות מפורטות, באופן שיביא להגשת חזון העיר ולעמידה ביעדים שהוגדרו בתכנית זו. […]

עיריית רמת גן בדרך לאישור תכנית המתאר רג/53

התכנית מכוונת להסדרת האפשרות למימוש הוראות תמ”א 38 על תיקוניה בדרך של הריסת מבנים קיימים והקמת מבנים חדשים תחתם. יודגש כי התכנית אינה מבטלת את הוראות תמ”א 38 על חלקות שהתכנית אינה חלה עליהן. הועדה המקומית רמת-גן רואה בחלופת “הריסה ובנייה” חלופה מועדפת, ולפיכך התכנית מציעה פתרונות הולמים למימוש ברוח תמ”א 38 על תיקוניה כגון […]

תמ”א 38/4 יצאה לדרך

תוקפה של תכנית תמ”א 38 היא ל-5 שנים מיום אישורה, אלא אם החליטה המועצה הארצית לתכנון ולבניה להאריך את תוקפה ובלבד שמשך כל הארכה לא יעלה על 5 שנים. לאחרונה אנו חווים גידול משמעותי והדרגתי בהיקפי יישומה של התכנית משנה לשנה ועד כה יושמה התכנית ב-38 ועדות מקומיות, בעיקר במחוזות ת”א, חיפה והמרכז. התיקון הרביעי […]

ממתינים לאישור חוק תמ”א 38/3/א

במסגרת החוק יתווספו סעיפים המיוחדים למסלול הריסה ובניה מחדש המורים על אופן חישוב שטחי הבנייה במסלול זה. בתקופה האחרונה התפרסמו בכלי התקשורת חוות דעת שונות לגבי אופן חישוב זכויות הבנייה שיצרו פערים בהיקף הזכויות וכתוצאה מכך לחוסר ודאות בתמורות לבעלי הדירות בפרויקטים קיימים. התיקון נועד ליצור בהירות וודאות באופן החישוב ומדגיש את העדפת הועדות להריסת […]

אושרה תכנית רובעים 3 ו-4 בתל אביב

הקובעת את זכויות הבנייה ונועדה, בין השאר, לקדם התחדשות עירונית, לחזק מבנים מפני רעידות אדמה וכן לפשט הליכי רישוי. מתחם רובע 4 מצוי בין רחוב אבן גבירול, נתיבי איילון, נחל הירקון ושדרות שאול המלך. בתוכו נכללים בין היתר תחנת הרכבת ארלוזורוב, כיכר המדינה, המרכז הרפואי איכילוב, מוזיאון תל אביב לאומנות, וכן הרחובות שדרות שאול המלך, […]